Η Αλυκή της Λήμνου

Περιγραφή περιοχής
Η Αλυκή Λήμνου είναι μια λίμνη με υφάλμυρα νερά, αφού έχει εκροές και από την θάλασσα αλλά και από την αποστράγγιση βρόχινου νερού, η οποία πραγματοποιείται από την λεκάνη απορροής της περιοχής. Τα κανάλια περιμετρικά της έκτασης καθώς και το άνοιγμα «κόψιμο» προς την θάλασσα είναι τεχνητά ανθρωπογενή έργα. Έχει έκταση 6.300 στρέμματα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποξεραίνεται ολικώς κι έτσι σχηματίζει ένα εκτεταμένο πεδίο αυτόπηκτου άλατος (αλιπέδιο), το οποίο έχει την μοναδικότητα της δημιουργίας από βρόχινο νερό και όχι θαλασσινό όπως άλλες λιμνοθάλασσες της χώρας. Χωρίζεται από την θάλασσα από λωρίδα αμμοθινών, οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι από τις μεγαλύτερες (αν όχι η μεγαλύτερη) έκταση κινούμενων θινών στο Αιγαίο (έκταση σε μήκος ~7 km). Εκεί φύονται, τουλάχιστον, 14 είδη χλωρίδας, κάποια ιδιαίτερης σημασίας όπως ο Κρίνος της θάλασσας -Pancratium maritimum. Αναφορές έχουν γίνει και για το είδος Trachomitum venetum που φύεται στις κινούμενες θίνες της Αλυκής και της Ασπρόλιμνης είναι Μεσογειακό και η παρουσία του είναι μοναδική στον Ελλαδικό χώρο. Οι τύποι οικοτόπων οι οποίοι χαρακτηρίζουν την περιοχή είναι: μονοετής βλάστηση µε Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αµµωδών ζωνών, μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), μεσογειακές και θερµοατλαντικές αλόφιλες λόχµες (Arthrocnemetalia fruticosae), κινούµενες θίνες της ακτογραμμής µε Ammophila arenaria (λευκές θίνες), κοιλότητες μεταξύ των θινών µε κλίνες καλαµιών και βούρλων, ποταμοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή, φρύγανα Sarcopoterium spinosum, ψευδοστέπα µε αγρωστώδη και μονοετή φυτά, όλα τα παραπάνω αποτελούν προστατευόμενα οικοσυστήματα.
Η περιοχή της Αλυκής συμπεριλαμβάνεται στη GR4110006 «Ζώνη Ειδικής Προστασίας: Υγρότοποι Χορταρρόλιμνη & Αλυκή Λήμνου» και έχει χαρακτηριστεί ως σημαντική περιοχή για τα πουλιά, σύμφωνα με την έκδοση «Important Bird Areas in Europe» του BirdLife International. Ειδικότερα, οι όποιες ανθρώπινες δραστηριότητες που επιτρέπονται εντός της περιοχής αναφέρονται στο ΦΕΚ 633/ΑΑΠ/2010 «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μούδρου της νή−
σου Λήμνου, Ν. Λέσβου».
Η Αλυκή δεν πρέπει να θεωρηθεί μεμονωμένο ενδιαίτημα της άγριας πανίδας, αλλά κομμάτι ενός αναπόσπαστου συμπλέγματος. Μαζί με την Ασπρόλιμνη και Χορταρόλιμνη σχηματίζουν έναν επικοινωνούντα βιότοπο, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, το σύμπλεγμα αυτό έχει γενικά πλούσια χλωρίδα και πανίδα αλλά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό τόπο για την ορνιθοπανίδα.
Τέλος, η Αλυκή συνδέεται άμεσα και με τους υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας αφού αποτελεί κομμάτι ενός δικτύου το οποίο δημιουργεί βασικό «διάδρομο» μετανάστευσης για πολλά υδρόβια, παρυδάτια είδη που κατεβαίνουν απ τον βορά αλλά και ασιατικών ειδών που σταθμεύουν κατά την μετανάστευση.

 

Ορνιθοπανίδα
Αξιόλογα είδη τα οποία παρατηρούνται την Αλυκή σε ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς, είτε χρησιμοποιώντας την περιοχή ως σταθμό κατά την μετανάστευση, είτε διαχειμάζοντα, για την εξασφάλιση θέσεων τροφοληψίας, καταφυγίου και φωλιάσματος.

alyki

 

Ι: immigrant, Β: Breeding, W: wintering

Κατά την χειμερινή μετανάστευση (Ιαν-Φεβ.) κατά μέσω όρο παρατηρούνται 7.000 άτομα από διάφορα παπιοειδή και ~3.000 άτομα φοινικόπτερων.

Χάρτης:

Κόνσολα Φ. Φώτω

Δασοπόνος – Περιβαλλοντολόγος, MSc

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.